Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

 


         2016-03-10

Ogłoszenie na stanowisko analityka kryminalnego.

Ogłoszenie z dnia 9 marca 2016 roku sygn. PO I K 112.2.2016.

Prokurator Okręgowy w Poznaniu w dniu 9 marca 2016 roku zarządził przeprowadzenie naboru w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu na docelowe stanowisko - analityka kryminalnego.

Przewidywane jest przyjęcie 1 kandydata.

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w wymiarze pełnego etatu.

Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 54).

Zakres zadań na docelowym stanowisku analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje prowadzenie analizy kryminalnej w sprawach karnych z uwzględnieniem specjalistycznych oprogramowań informatycznych.

Wymagania związane z docelowym stanowiskiem analityka:
1. wykształcenie wyższe I stopnia, preferowane wykształcenie wyższe informatyczne, prawnicze, ekonomiczne;
2. biegła znajomość obsługi komputera, preferowane przeszkolenie lub doświadczenie w prowadzeniu analizy kryminalnej, szczególnie z wykorzystaniem oprogramowań "iBASE"; "NOTEBOOK" firmy "i2", umiejętność administrowania wewnętrznym systemem informatycznym, biegła znajomość pakietu MS OFFICE,
3. niekaralność,
4. umiejętność pracy w zespole
5. zdolność analitycznego myślenia

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do odbycia stażu urzędniczego w prokuraturze winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań, pok. 234 (II piętro) lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę PO I K 112.2.2016 w terminie do 8 kwietnia 2016 roku następujące dokumenty:
1) Wniosek o dopuszczenie do konkursu z określeniem stanowiska docelowego,
2) Kwestionariusz osobowy,
3) Życiorys,
4) Urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów I stopnia w Polsce lub zagranicznych studiów uznawanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie, 5) Oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) 3 zdjęcia,
7) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzonych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.
8) Dodatkowe dokumenty wskazane w wymaganiach dla stanowiska docelowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w salce komputerowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu bud. A 122 w trzech etapach:
- I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych
- II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna.


Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (www.poznan.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 (parter).

Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1241) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400).

Formularz kwestionariusza osobowego opublikowano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: kwestionariusz osobowy.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Grześkowiak

drukuj

 


Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu