Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

 


         2015-11-25

Nabór na staż na stanowisko analityka kryminalnego

Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2015 roku sygn. I K 112/1/15

Prokurator Okręgowy w Poznaniu w dniu 23 listopada 2015 roku zarządził przeprowadzenie naboru w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu na docelowe stanowisko - analityka kryminalnego.

Przewidywane jest przyjęcie 1 kandydata.

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w wymiarze pełnego etatu.

Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 54).

Zakres zadań na docelowym stanowisku analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje prowadzenie analizy kryminalnej w sprawach karnych z uwzględnieniem specjalistycznych oprogramowań informatycznych.

Wymagania związane z docelowym stanowiskiem analityka:

 1. wykształcenie wyższe I stopnia, preferowane wykształcenie wyższe informatyczne, prawnicze, ekonomiczne;
 2. biegła znajomość obsługi komputera, preferowane przeszkolenie lub doświadczenie w prowadzeniu analizy kryminalnej, szczególnie z wykorzystaniem oprogramowań "iBASE"; "NOTEBOOK" firmy "i2", umiejętność administrowania wewnętrznym systemem informatycznym, biegła znajomość pakietu MS OFFICE,
 3. niekaralność,
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. zdolność analitycznego myślenia

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do odbycia stażu urzędniczego w prokuraturze winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań, pok. 234 (II piętro) lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę I K 112/1/15 w terminie do 18 grudnia 2015 roku następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu z określeniem stanowiska docelowego,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys,
 4. Urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów I stopnia w Polsce lub zagranicznych studiów uznawanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie,
 5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. 3 zdjęcia,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzonych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.
 8. Dodatkowe dokumenty wskazane w wymaganiach dla stanowiska docelowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w salce komputerowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu bud. A 122 w trzech etapach:

 • I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (www.poznan.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 (parter).

Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1241) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400).

Formularz kwestionariusza osobowego opublikowano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: kwestionariusz osobowy.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Krzysztof Grześkowiak

drukuj

 


Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu