Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

          2017-09-13
Przesłuchano podejrzanych w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Igora Stachowiaka

W oparciu o zgromadzony w sprawie w toku śledztwa obszerny materiał dowodowy w dniu 12 września 2017 roku Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przedstawiła czterem ówczesnym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zarzuty popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień w zakresie realizacji zadań ustawowych Policji oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad zatrzymanym w dniu 15 maja 2016 roku we Wrocławiu Igorem Stachowiakiem tj. przestępstwa określonego w art. 231 § 1 kk i art. 247 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Za przestępstwo to grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych byli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy w dniu 15 maja 2016 roku podjęli na Rynku we Wrocławiu interwencję wobec Igora Stachowiaka, a następnie wykonywali czynności z jego udziałem w Komisariacie Policji Wrocław - Stare Miasto we Wrocławiu nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa. Jeden z podejrzanych złożył obszerne wyjaśnienia, przedstawiając przebieg i okoliczności zdarzenia z dnia 15 maja 2016 roku. Trzech pozostałych podejrzanych skorzystało z przysługującego im zgodnie z treścią art. 175 § 1 kpk prawa do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wszyscy podejrzani korzystają z pomocy obrońców, a w przesłuchaniach podejrzanych brał udział reprezentujący prawa pokrzywdzonego - ojciec zmarłego oraz pełnomocnik pokrzywdzonych.

Z uwagi na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani popełnili zarzucane im przestępstwo, a także z uwagi na wagę, rodzaj i charakter sprawy oraz przesłanki wynikające z treści przepisów Kodeksu Postępowania Karnego wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji połączony z obowiązkiem informowania o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż 7 dni oraz zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi w tej sprawie.drukujCopyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu