Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

          2017-06-23
Udział prokuratora w postępowaniu dotyczącym wydania dzieci

Przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu toczyło się postępowanie w sprawie wydania małoletnich dzieci ojcu - obywatelowi Belgii. Prokurator przyłączył się do toczącego się postępowania i w dniu 20 czerwca 2017r. po rozpoznaniu apelacji prokuratora, Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował, o oddaleniu wniosku o wydanie dzieci, które pozostaną w Polsce z matką.

Ojciec dzieci złożył wniosek w trybie tzw. Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980r., dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, o wydanie małoletnich dzieci uprowadzonych jego zdaniem przez ich matkę, powołując się na treść wyroków sądów belgijskich nakazujących rodzicom naprzemienną opiekę. Matka dzieci wskazywała, że nie uprowadziła dzieci, wyjechała z Belgii w czasie gdy przysługiwało jej prawo do opieki nad nimi oraz podniosła argumenty zdecydowanego sprzeciwu dzieci wobec powrotu do ojca.

Prokurator zgłosił swój udział w toczącym się postępowaniu, kierując się dobrem małoletnich dzieci. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu postanowieniem z dnia 2 listopada 2016r. nakazał wydanie małoletnich dzieci ojcu, a kolejnym postanowieniem z dnia 18 listopada 2016r. stwierdził wykonalność wskazanego wyżej postanowienia. Obydwa orzeczenia zostały zaskarżone przez prokuratora. W apelacji prokurator wskazywał na naruszenie przepisów prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik postępowania, naruszenie przepisów prawa materialnego i wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku o wydanie dzieci.

W dniu 9 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania postanowienia nakazującego wydanie dzieci, ustalając termin publikacji rozstrzygnięcia w tej sprawie na dzień 20 czerwca 2017r. Wczoraj tenże Sąd zmienił zaskarżone postanowienie, w ten sposób, że oddalił wniosek o wydanie małoletnich dzieci.

Z uwagi na fakt, że Sąd skorzystał z prawa do zaniechania podania ustnych motywów rozstrzygnięcia, prokurator złoży wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia zapadłego w tej sprawie orzeczenia.

Rzecznik Prasowy

drukujCopyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu