Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

          2017-06-08
Postępowanie przeciwko Jackowi K.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Wydział do Spraw Wojskowych nadzoruje postępowanie przeciwko Jackowi K., pełniącemu funkcję publiczną kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art.228 k.k.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte postanowieniem z dnia 30 maja 2017r. i w całości zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie uzasadniał wydanie postanowienia o przedstawieniu Jackowi K. zarzutów popełnienia przestępstw polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych m.in. w zamian za przyspieszenie terminu operacji z pominięciem kolejki oczekujących pacjentów. Zarzuty dotyczą okresu od czerwca 2016r. do października 2016r.

W dniu 6 czerwca 2017r. Jacek K. został zatrzymany celem wykonania czynności procesowych z jego udziałem. Z uwagi na stan zdrowia podejrzanego, który bezpośrednio po zatrzymaniu uskarżał się na dolegliwości uniemożliwiające mu udział w przesłuchaniu, podejrzanego przewieziono do Centrum Medycznego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, gdzie po uzyskaniu zgody lekarza, został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Jacek K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, złożył krótkie wyjaśnienia, odnosząc się do treści zarzutów.

Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania, prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji i zakazu przebywania w budynku Kliniki, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, poręczenia majątkowego, zawieszenia w pełnieniu funkcji kierownika Kliniki oraz zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza w jednostkach publicznej służby zdrowia.

Za przestępstwa zarzucone podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Rzecznik Prasowy

drukujCopyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu