Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

          2017-02-02
Zarzuty wyrządzenia szkody w majątku spółki

Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu nadzoruje postępowanie dotyczące wyrządzenia szkody w Sp. z o.o. "Szpitale Wielkopolskie".

Materiał dowodowy zebrany w toku śledztwa uzasadnił przedstawienie zarzutów Jakubowi J. pełniącemu m.in. w latach 2013 - 2014 funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu "Szpitale Wielkopolskie" Sp. z o.o. Zarzuty dotyczą nadużycia udzielonych uprawnień poprzez zawarcie umów na wykonanie usług lub dostawę towarów nie mających uzasadnienia ekonomicznego w profilu działalności spółki i dokonanie zapłaty z funduszu przeznaczonego na inwestycje. Takim działaniem została wyrządzona znaczna szkoda - ponad 245 tys. zł - w majątku spółki.

Jakub J. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odmowy udzielania odpowiedzi na pytania.

Rzecznik Prasowy

drukujCopyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu