Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

          2016-12-14
Nierzetelne dokumenty

Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy wobec Wojciecha K., który w celu uzyskania zamówienia publicznego przedłożył nierzetelne dokumenty.

W maju 2016r. Teatr Wielki w Poznaniu ogłosił przetarg na wykonanie prac remontowo - budowlanych polegających na budowie wydzielenia pożarowego pod widownią teatru. Do przetargu przystąpiły trzy firmy, m.in. firma Wojciecha K. Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu było wykonanie w ostatnim czasie robót zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wojciech K. składając ofertę przetargową przedłożył pisemne oświadczenie o nazwie "doświadczenie wnioskodawcy" potwierdzające wykonanie takich robót oraz przedłożył listy referencyjne, w których poświadczono nieprawdę co do wykonania i ukończenia wspomnianych wyżej prac. W toku śledztwa ustalono, że treść listów referencyjnych Wojciech K. wypisał sam, albowiem właściciele firm udzielających referencji podpisali i opieczętowali "czyste" kartki. Udzielający zamówienia sprawdził referencje i doświadczenie wnioskodawcy, a po ustaleniu, że zawierają nieprawdziwe informacje, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Wojciech K. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 297 § 1 k.k., przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i opisał przebieg zdarzenia.

Wobec oskarżonego złożono wniosek o wymierzenie kary bez przeprowadzania rozprawy.

Rzecznik Prasowy

drukujCopyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu