Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

          2016-11-22
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie oświadczeń majątkowych

Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto w Poznaniu odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie składania przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i członka Zarządu tej jednostki samorządu terytorialnego fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2010 - 2014.

W październiku 2016r. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i członka Zarządu tej jednostki samorządu terytorialnego, polegających na składaniu w latach 2011 - 2015 dziesięciu kolejnych oświadczeń majątkowych, w których miały zostać zatajone fakty posiadania szeregu zobowiązań o obiektywnie znacznej wysokości. Jak wynikało z treści zawiadomienia, podstawę zgłoszenia stanowiły korekty złożone przez samego zainteresowanego.

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających stwierdzono, że sprawy dotyczące rzetelności oświadczeń majątkowych składanych przez wymienioną wyżej osobę w latach 2011 - 2015, bądź były już przedmiotem prawomocnie zakończonych postępowań względnie nadal są rozpatrywane w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Poznań - Stare Miasto.

Powaga rzeczy osądzonej - w zakresie postępowań zakończonych prawomocnym wyrokiem lub prawomocnym postanowieniem o umorzeniu oraz zawisłość sprawy, stanowią tego rodzaju przeszkody procesowe, które eliminują ponowne (odrębne) procedowanie w przedmiocie tego samego czynu tej samej osoby, kategorycznie wykluczając możliwość wszczęcia śledztwa w oparciu o zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Rzecznik Prasowy

drukujCopyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu