Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

          2016-11-02
Oskarżeni o usiłowanie wyłudzenia kredytu

W listopadzie 2015r. Adam E. i Julita E. udali się do Oddziału jednego z banków mających siedzibę w Poznaniu w celu uzyskania kredytu hipotecznego w wysokości ponad 800 tys. zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie kredytu przedłożyli nierzetelne i podrobione przez siebie dokumenty tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowę o pracę, zaświadczenie z ZUS oraz wyciąg z rachunku bankowego. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów przez pracowników banku, wydano decyzję negatywną odnośnie udzielenia kredytu. Przyczyną takiej decyzji było ustalenie, że przedłożone dokumenty są podrobione a wyciągi z historii operacji na rachunku nieautentyczne. Wskazane wyżej dokumenty miały podstawowe i istotne znaczenie dla udzielenia kredytu. O powyższym powiadomiono organy ścigania.

Adam E. i Julita E. zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych o popełnienie przestępstwa podrobienia dokumentów w celu użycia ich za autentyczne, przedłożenia podrobionych dokumentów w celu uzyskania kredytu i usiłowania doprowadzenia baku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie ponad 800 tys. zł. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa. Wyjaśnili, iż mieli świadomość, że przedkładając prawdziwe dokumenty nie uzyskaliby kredytu.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Rzecznik Prasowy

drukujCopyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu